Sskj. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) iz leta 1991 ...

Posebnosti. 1. Če nečrkovalna kratica preide v besedo, jo kot občno

Wamp - WampServer. A Windows Web development environment for Apache, MySQL, PHP databases. Download Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika for free. Slovar Slovenskega Knjižnjega Jezika.SSKJ (v nadaljnjem besedilu SSKJ2) dodatno delno strukturirana. Iz drugih obstoječih elementov so bile tako osamosvojene sopomenke, protipomenke, vodilke in kazalke, …mánko -a m (ȃ) ekon. razlika med dejanskim in knjiženim stanjem blaga, denarja; primanjkljaj: nastal je manko; v skladišču je prišlo do manka. ekspr. rad pije, to je velik manko napaka, pomanjkljivost. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovarski sestavek za iztočnico ...Zusammenfassung. In dem Beitrag wird über die Erweiterung des Fragebogens zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8; Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein ...Sopomenke 2.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Center za jezikovne vire in tehnologije. Večna pot 113 SI-1000 LjubljanaThe second edition of The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ) was published in autumn 2014 (first edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the first edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances ... mánko -a m (ȃ) ekon. razlika med dejanskim in knjiženim stanjem blaga, denarja; primanjkljaj: nastal je manko; v skladišču je prišlo do manka. ekspr. rad pije, to je velik manko napaka, pomanjkljivost. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovarski sestavek za iztočnico ...@world @AHumbleSoul @DaRealFeelTV @vladtv @bomb1st @Stunnahbeatz @BigMike_RTTV @potatoreacts. @xzit_thamer @BootlegKev @1090 @BadBunnyPR @OnTheRadarRadio @Wi...Fran/SSKJ. Piškotke uporabljamo za: analitične namene - spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference - da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.Slovar slovenskega knjižnega jezika SSKJ. Slovar novejšega besedja SNB. Slovenski etimološki slovar ...sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) jezikosl. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Število zadetkov: 9.Komunizem. Komunizem ( communis, 'skupen, univerzalen') [1] [2] je leva do skrajno leva družbenopolitična, filozofska in ekonomska ideologija znotraj socialističnega gibanja, [1] katerega cilj je vzpostavitev komunistične družbe, gospodarsko-družbene ureditve, ki temelji na skupnem lastništvu proizvajalnih sredstev, distribucije in ...Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:. 08 200 1003. Delovni čas klicnega centra: Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure Sreda: od 7. do 17. ure Petek: od 8. do 13. ureThe second edition of The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ) was published in autumn 2014 (first edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the first edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances ... Zveza tako imenovani se v besedilih pogosto pojavlja kot izpostavitev, zato je verjetno prišlo do potrebe po krajšanju. Prvič jo zasledimo v pravopisu leta 1962 v razširjenem seznamu okrajšav prinaša zapis t. i. ( tako imenovan ), sledi mu tudi SSKJ in zadnji slovenski pravopis ( t. i. = tako imenovani ). Vsi referenčni priročniki torej ...SSKJ predstavlja konceptualni in leksikografski zgled za razlagalni zgodovinski slovar knjižne slovenščine 16. stoletja (SSKJ16). V prispevku primerjam tradicijo pomenskih opisov leksikalnih enot (polnopomenske besedne vrste) po razlagalnih slovarjih slovenskega jezika od SSKJ (1970-1991) do SSKJ16 (A-D, 2021).SSKJ, na obravnavo v Slovenski slovnici (1976–2004) ter na polemično dopisova-nje z Ado Vidovič Muho. Njegova obravnava temelji na spoznanjih predhodnikov, predvsem Škrabca in Breznika.Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Slovenska vezljivost.Tri pike oziroma tripičje ( … ) je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona. Kot sopomenka se v SSKJ pojavlja tudi tropičje, ki pa naj bi po zadnjem pravopisu pomenil tri pike, eno nad drugo. Ločimo enodelno in dvodelno tripičje.1 kwi 2015 ... Nastaja novi Slovar slovenskega književnega jezika (SSKJ), ki bo po besedah Andreja Perdiha z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC ...We have developed a tool to automatically derive word pronunciations for the SSKJ inflected words, by looking-up their stem pronunciation and appending that ...Po Slovenskem pravopisu (ZRC SAZU, zadnja izdaja s slovarjem iz leta 2003) je možen le zapis 'v redu', kjer sta predlog 'v' in samostalnik 'redu' ločena, saj kakega posebnega gesla 'vredu' pravopis ne pozna, možnost skupnega zapisa pa ni niti omenjena v geslu 'red', kjer je omenjena zveza 'v redu'. Tu očitno ni debate, gesla 'vredu' ne ... Hello I made this Alfred workflow for quickly looking up definition of certain words in Slovenian dictionary - SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika). So if anyone of you is Slovenian, like me this would be a great workflow to have! Here is a link to the github page and all the instructions. ...Ten European cities awarded EU label for their plans to achieve climate-neutrality by 2030. Sønderborg, Mannheim, Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, Klagenfurt, Cluj-Napoca, and Stockholm have been awarded the label of the ‘EU Mission for Climate-Neutral and Smart Cities’. The label recognises the cities' plans to ...The second edition of The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ) was published in autumn 2014 (first edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the first edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances ...CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6'374 SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; avtorji in sodelavci Anton Bajec ... Navajanje Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017. Licenčni pogoji19 paź 2016 ... Dodani so novi slovarji – poleg tretje izdaje SSKJ še Slovar pravopisnih težav 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar), Slovenski lingvistični atlas ...Predavanje Razbijati si glavo s frazeologijo v slovarjih: SSKJ in eSSKJ je potekalo v sklopu praznovanja mednarodnega dneva slovarjev, in sicer na dan prazni...V tokratnem blogu smo zbrali 10 »težavnih« samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo.Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih - pogostejše so pri množinskih oblikah. Med samostalniki najdemo na primer tiste, ki označujejo človeške organe (pljuča, možgani), sorodstvene vezi (mati, hči, otrok), nekatere množinske …Gimnazija Antona Aškerca Srednja strojna in kemijska šola. Preskoči kategorije predmetov. Kategorije predmetovContact Number for HK, Macao, Taiwan and Overseas +86 400 900 6868 Monday to Friday 08:30-21:30 Saturday to Sunday 08:30-12:30 14:00-18:00@world @AHumbleSoul @DaRealFeelTV @vladtv @bomb1st @Stunnahbeatz @BigMike_RTTV @potatoreacts. @xzit_thamer @BootlegKev @1090 @BadBunnyPR @OnTheRadarRadio @Wi...Seznam kratic in kvalifikatorjev XLIX O obl. obla~ilna stroka obrt. obrtni{tvo or. orodnik os. oseba otr. otro{ko; prim. § 138 oz. oziroma P pal. paleontologija papir. papirni{tvo ped. pedagogikaSpastics Society of Karnataka (India) SSK. Conventional Submarine (Conventional Attack Submarine) SSK. Self-Service Kiosk (vending machine) SSK. Single Shot Kill (gaming community) SSK. Shoot, Stab, Kill.Išči po slovarju 'eSSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika' (eSSKJ.STILNO-PLASTNI KVALIFIKATORJI: vprašanje terminologije: neizdelan cel. ovit model jezikovne zvrstnosti. monolitnost jezika v SP. n jezikovna večplastnost v SSKJ. vpliv češke teorije jezikovne zvrstnosti in češke terminologije. 60-ih letih neizdelana teorija. danes teorija socialnih in funkcijskih. Doktrina. Doktrina ( latinsko doctrina iz docere = učiti) je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje . V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks ...Oct 13, 2023 · SSKJ.J. Official Data Partner. Latest Trade. trading lower 134 ZAC. Change-2 % Change-1.47% Negative As of Oct 14, 2023. Values delayed up to 15 minutes. Today's Range Tri pike oziroma tripičje ( … ) je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona. Kot sopomenka se v SSKJ pojavlja tudi tropičje, ki pa naj bi po zadnjem pravopisu pomenil tri pike, eno nad drugo. Ločimo enodelno in dvodelno tripičje.Išči po slovarju 'eSSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika' (eSSKJ.Slovar slovenskega knjižnega jezika Spletna izdaja Ta izdaja je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008 ter digitalnima izdajama iz 1998 in 2000. Ljubljana 2000 Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnostiRezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Pragmatika ali raboslovje je veja jezikoslovja in komunikacijske teorije. Ukvarja se z rabo oziroma s funkcioniranjem nekega sporočila v procesu komunikacije glede na situacijo, potrebe, pričakovanja, vloge tistih, ki sodelujejo oz. so v komunikacijo vpleteni. Biti pragmatično kompetenten pomeni biti sposoben pravilno proizvajati in ustrezno interpretirati neko jezikovno dejstvo v skladu s ...Zadetki iskanja. SSKJ². nadáljnji -a -e prid. (ȃ) 1. ki traja dalje, navadno po začasnem, vmesnem prenehanju: odločiti se za nadaljnji boj; nadaljnja vožnja bo, upamo, udobnejša / njegova nadaljnja usoda je neznana / omejiti nadaljnje naraščanje cen. // ki traja dalje na drugačni, novi stopnji: odločiti se za nadaljnji študij; na ...Navajanje Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017. Licenčni pogojiNavajanje Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017. Licenčni pogojiFran/SSKJ. Piškotke uporabljamo za: analitične namene - spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference - da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.SSK. Sosyal Sigortalar Kurumu. SSK. Strahlenschutzkommission (German: radiation protection commission ) SSK. Sociology of Scientific Knowledge. SSK. Short Shift Kit (vehicles) SSK.Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.Comfortable, supportive tights that last: Commando Ultimate Opaque Matte Tights. Budget tights in tons of sizes: Snag Opaque Tights. The most durable tights: Sheertex Luxury Semi Sheer Tights ... Lektoriranje besedila brez omejitev. Za lektoriranje besedila brez omejitev se morate prijaviti z veljavno licenco programskega paketa. Za preizkus delovanja lahko naročite desetdnevno brezplačno licenco.. Če imate računalnik Windows, priporočamo, da avtomatsko lektorico Amebis Besana brez omejitev uporabljate na svojem računalniku.Kretnja dneva: grob (nasilen, gomila) Slovar slovenskega znakovnega jezika.Kar pa zadeva pridevnika delaven in deloven, po SSKJ 2 pri pridevniku delaven prevladuje pomen 'ki rad dela' (pojavlja se tudi v podpomenu 'dejaven, aktiven', npr. delavni in pasivni člani društva), pri čemer gre vedno za opisovanje lastnosti osebe, npr. delaven človek, njegova mati je zelo delavna. Izjemoma se v ekspresivnem pomenu to ...Alkemija. Alkemičar, djelo Sir Williama Fettesa Douglasa iz 1853. Alkemija je drevna vještina preobrazbe neplemenitih metala u plemenite, te težnja za pronalaskom Kamena mudraca odnosno potraga za životnim eliksirom. Razlikujemo aleksandrijsku protokemiju, arapsku alkemiju te europsku duhovnu alkemiju, iako je ovo umijeće za gotovo sve ...Zusammenfassung. In dem Beitrag wird über die Erweiterung des Fragebogens zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8; Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein-Heßling, 2006) um die Bewältigungsskala Mediennutzung berichtet. An einer Schülerstichprobe (N = 1086, 50% Mädchen, Klassenstufen 2-8) wurden die fünf Skalen zur Erhebung des ...Get Stefanutti Stocks Holdings Ltd (SSKJ.J) real-time stock quotes, news, price and financial information from Reuters to inform your trading and investmentsSS navaja, da se poleg 'predpisane' in sistemsko ustrezne oblike ( zaželen) pogosto rabi tudi oblika zaželjen (delno tvorjena po zgledu samostalnika želja ). SP 62 navaja le obliko želen. V SSKJ nastopa v okviru gesla zaželeti podgeslo zaželen, s pripisom 'tudi zaželjen'. Janez Sršen v svojem priročniku svetuje, da naj bi ...Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh.SSKJ/SSKJ Overview and FBOs for Pau dos Ferros Airport - (Pau dos Ferros, RN) Products. Data Products. AeroAPI Flight data API with on-demand flight status and flight tracking data. FlightAware Firehose Streaming flight data feed for enterprise integrations with real-time, historical and predictive flight data.The terms immigration and emigration refer to the act, but they can also refer to a group or number of such people, as in Emigration is at an all-time low, but immigration is expected to continue to increase. The difference is that emigration is leaving and immigration is coming—an emigrant is someone who moves away, while an immigrant is ...sòpoménka -e ž. GLEJ SINONIM: sinonim. Jezikovna. Pomeni pridevnika »pokroviteljski« in sopomenka »patronističen«. Po pohajkovanju v Franu sem zasledil, da je pod besedo pokriviteljski naveden le ta, ki se nanaša na pokrovitelja, torej zaščitniški oz. tak, ki gmotno podpira nekoga/nekaj - projekt. Pod kvalifikatorjem ekspresivno je ...Izvor imena. Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora, o njem pa sta možni dve razlagi. Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede *karra v pomenu 'skala', po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede *karantos v pomenu 'prijatelj'. Karantanija je latinizirana oblika imena, ki se je uporabljalo v takratnih virih.. Objektivnost. Stran je kandidat za prepiIšči po slovarju 'eSSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo. <p>Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov. Ob začetku poslovanja mora vsak podjetnik iz SKD izbrati ustrezno dejavnost.</p>. SS navaja, da se poleg ‘predpisane’ in sistemsk bíli m / bíle f / bíla n. 1 Croatian spelling: others omit the infinitive suffix completely and bind the clitic. 2 For masculine nouns; a feminine or neuter agent would use the feminine and neuter gender forms of the active …There are some fabulous casino gamers who stream their slots action online for free. This is a great way to learn about slot strategy. Check out our full guide to Live Slots Streaming. You can play any type of slot for free. This includes classic three-reel slots as well as 3D five-reel slots with immersive bonus games and other special features. Srednja strojna in kemijska šola. Izobraževanje po pr...

Continue Reading